Klinická logopedie jako rehabilitační obor se zabývá diagnostikou a terapií poruch řeči, komunikace, hlasu a sluchu. Má své pevné místo v systému zdravotní péče pro děti, dospělé i seniory.

Logopedickou praxi vykonávám od roku 1993. V současné době v ambulancích v Kladně, na Stochově, v Novém Strašecí a v Rakovníku.

U dětí nabízíme diagnostiku a poradenství v oblasti:

Co by mělo dítě umět je v samostatné tabulceU dospělých a seniorů se zaměřujeme na diagnostiku a terapii v oblasti:


Před první návštěvou si vezměte:

Cílem logopedické péče je ve spolupráci s rodinou, pedagogy, vychovateli a zdravotnickými pracovníky docílit u dítěte i dospělého maximálních komunikačních schopností.