Logopedická péče

V rámci logopedické péče zabezpečujeme:

Logopedická péče probíhá zpravidla na základě doporučení pediatra nebo jiného zdravotnického odborníka. Vlastní objednání k logopedovi lze provést osobně, telefonicky, ev. e-mailem. Návštěvy v logopedických ambulancích probíhají na základě ojednávání (tedy dohodnutí dne i hodiny).

Logopedická péče je pro klienty bezplatná, je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.

Přímo hrazeno je pouze logopedické vyšetření na vlastní žádost, péče nad rámec smluvního vztahu nebo vypracování zprávy nesledující léčebný cíl.

V současné době je možné objednat se v Kladně, na Stochově, v Novém Strašecí a v Rakovníku.

Péče u nás je hrazena těmito zdravotními pojišťovnami:

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující klinický logoped.